Prof. Dr. Selçuk Mülayim

 
Style of Art : Academic / art historian
Branch of Art : Ottoman Architecture
Art Profile :

Prof. Dr. Selçuk Mülayim was born in Denizli in 1946. He graduated from the Department of Classic Archaeology in the Faculty of Letters of Istanbul University in 1972. He joined several excavation projects:  the Keban project and Çayönü (Diyarbakır) which were conducted by Prof. Dr. J. Braidwood (Univ. of Chicago) (1968); Perge (Antalya) which was conducted by Prof. Dr. Arif M. Mansel (1969); Selge (Antalya) which was conducted by Prof. Dr. A Mathatschesck (Wien University Technische Hochschule) (1969). In 1970 he went to London to research in the British Museum. He started to work as an assistant at the Department of Art History in the Faculty of Letters of Erzurum Atatürk University in 1977. In 1978 he received his Ph.D. degree. He served as an assistant Professor at the department of Art History in the Faculty of Letters of Ankara University between 1979 and 1983. Then he transferred to the Atatürk Faculty of Education in Marmara University in 1983. He became an associate professor in 1984 and a tenured professor in 1991. In 2002 Prof. Dr. Mülayim served at the Faculty of Science and Letters in the same University.  In 2003 he became a board member of the Preservation Committee of Culture and Nature in Bursa. In 2004 Prof. Mülayim became a senate representative of the Faculty of Science and Letters.
In Marmara University, he has served as a department chair; a director of the Fine Arts Institution; a chair in the Historical Education Department; a branch chair of Turkish Art in the Institute of Turkic Studies, a deputy dean in the Faculty of Science and Letters, a senatorship in the Faculty of Science and Letters and a chairmanship in the Department of Art History.
Prof. Dr. Mülayim attended and lectured at many congresses and symposiums, and participated in research and international meetings on Turkish and Islamic art. He has numerous publications, including over 70 articles and 11 books.

Publications
Books:
Geometrik Süslemeler, Selçuklu Çağı, (Ankara, 1982).
Sanat Tarihi Metodu, (Istanbul, 1994). Second edition.
Sinan ve Çağı, (Istanbul, 1989).
Sanata Giriş, (Istanbul, 1989).
Sanat ve Toplum, (Ankara, 1981).
Cumhuriyet’in Kültür ve Sanat Kronolojisi, (Istanbul, 1988).
Yüzyılın Kültür ve Sanat Kronolojisi, (Istanbul, 1999).
Değişimin Tanıkları, Ortaçağ Türk Sanatında Süsleme ve İkonografi, (Istanbul, 1999).
Ters Lale, Osmanlı Mimarisinde Sinan Çağı ve Süleymaniye, (Istanbul, 2001).
Aklın İzleri, Bilim Olarak Sanat Tarihi, (Istanbul, 2006).
Araştırmacıya Notlar, (Istanbul, 2008).

Articles:
“Türk Sosyal Anropolojisinin Gelişmesi”, İşletme Dergisi, Vol.2, No.4, translation from P.J. Magnarella and O. Türkdoğan, (Erzurum: Atatürk University İşletme Fakültesi Press, 1977), pp.277-302.
“Divriği Külliyesinde Teknik ve Güzellik”, Bilim ve Teknik, No.130, (September 1978), pp.1-4.
“Mumyalar”, Bilim ve Teknik, No.153, (August 1980), pp.18-23.
“Bir Tablonun Çözümlenmesinde Görme Tabakaları”, Oluşum, No.44/86, (Ankara, June 1981), pp.3-7.
In Türk Ansiklopedisi (Ankara 1981): “Tapınak”, Vol. XXX, Fas.245, pp.423-25;“Terra Cotta”, Vol. XXX, Fas.248, p.127;“Telkâri”, C. XXX, Fas.248, pp.70-71;“Tablet”, C. XXX, Fas.244, p.325.
“Trabzon Ayasofyası’nın Tarihlenmesinde Bir Geometrik Kompozisyonun Kronolojik Değeri”, Sanat Tarihi Yıllığı, No. IX-X, (Istanbul University, Faculty of Letters, the Institute of Art History Press, 1981).
“Konya Karatay Medresesi’nin Ana Kubbe Geometrik Bezemesi”, Sanat Tarihi Yıllığı, No. IX, (Istanbul University, Faculty of Letters, the Institute of Art History Press, 1982), pp.111-132.
“Resimde Konunun Seçimi”, Oluşum, No. 51/93, (Ankara, January 1982), pp.5-12.
“Resimde Grafik Düzen”, Oluşum, No. 56/98, (Ankara June 1982), pp.12-14.
“Geometrik Kompozisyonların Çözümlenmesinde Bir Yaklaşım”, Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi, I, (Izmir: Ege University, Faculty of Letter Press, 1982), pp.51-69.
“Selçuklu Süslemeciliğinde Tematik Sınıflama”, DTCF Atatürk’ün 100. Doğum Yılına Armağan Dergisi, (Ankara, 1982), pp.495-508.
“Meksikalı Dört Büyükler”, Yarın, No.25, (Ankara, September 1983), pp.222-223.
“İlkel Sanatın Yapısı”, Nitelik, No.5, (Ankara, 1983), pp.168-174.
“Ortaçağ Anadolu Süslemeciliğinde Geometrik Kompozisyonlar”, Boyut, No.2/10, (Ankara, February 1983), pp.4-5.
“Sanat Eserinin Tarif Edilebilmesi Üzerine”, Nitelik, 2. series, No.1, (Ankara, 1983), pp.52-57.
“Tarih Süsleme Sanatında Arabesk Problemi”, Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi, II. (Izmir: Ege University Faculty of Letters Press, 1983), pp.62-85.
“Kök Boyalar Üzerine Birkaç Not”, Türk Dünyası Araştırmaları, Special issue on Turkish Carpet, No.32, (October 1984), pp.134-36.
“Anadolu’da Hayvan Üslubunun Bir Örneği”, Folklor ve Etnografya Araştırmaları, 6, (Istanbul, 1984), pp.325-340.
“Konya Mevlana Türbesi’nin Restorasyonu ile İlgili H.1109 (1698) Tarihli Üç Belge”, Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi, No. III, (Izmir: Ege University Faculty of Letter Press, 1984), pp.115-122 (with Y. Oğuzoğlu).
“Islam Sanatlarının Estetiğine Yeni Bir Yaklaşım”, Türk Edebiyatı, No.118, (Istanbul, August 1984), pp.54-55.
“Plastik Sanatlarda Anlatım Biçimleri ve Üslup”, Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi, No. III, (Izmir: Ege University Faculty of Letters Press, 1984), pp.97-114.
“Selçuklu Palmet Motiflerinin Tipolojisi”, Anadolu, No. XX, (Ankara: Ankara University Faculty of Letters Press, 1984), pp.141-159.
“Fakülte Ölçeğinde Sanat Eğitimi”, Sanat Çevresi, 68, Istanbul, June 1984), pp.18-25.
“Paris-İstanbul Köprüsü”, Oluşum, No. 90/91, (Ankara, April/May 1985), pp.13-22.
“Bahattin Odabaşı’nın Sanatı”, Ankara Sanat, No.229, (Ankara, May 1985), p.12.
“2000 Yılının Eşiğinde Türk Plastik Sanatları”, Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı, (1986), pp.415-423.
“Eleştiri Ahlakı”, Artist, No.1, (Ankara, February 1986), pp.28-29.
“Halk Sanatlarında Plastik İfadenin Kaynakları”, Halk Kültürü, 1985, 3 / 4, (Istanbul, 1987), pp.157-184.
“Sinan ve Çağı”, I. Kayseri Kültür ve Sanat Haftası Konuşmaları ve Tebliğleri, No. 3, (Kayseri, 1987), pp.141-43.
“İslam Sanatında Biçim Meselesinin Kaynağı”, Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı, No.6, (Ankara, 1987), pp.273-280.
“Yivli Minare ve Geleneği”, Antalya 2. Selçuklu Eserleri Semineri (26-27 December 1987), (Antalya, 1988), pp.11-29.
“Sinan Çağını Tanımak”, Gösteri, 400. Anma Yılında Mimar Sinan Eki, (Istanbul, March 1988), pp.13-15.
“Büyük Selçuklu Sanatı”, Büyük İslam Tarihi, Doğuştan Günümüze, Vol.7, (Istanbul, 1988), pp.215-229.
“Türk Sanatının Erken Devri”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, Vol.1, No.3, (Istanbul, September 1988), pp.45-48.
“Kültür ve Sanatta Fatih Devri”, İstanbul Armağanı 1. Fetih ve Fatih, No.17, (Istanbul, 1995), pp.137-142/ pp.273-282.
“Türk Sanatının Erken Devri”, Sanat Tarihi Araştırmaları, Vol. II, No.5, (Istanbul, August 1989), pp.17-21.
“Anadolu Selçuklu Sanatı”, Büyük İslam Tarihi, Vol.8, (Istanbul, 1989), pp.383-406.
“Selçuklu Sanatında İnsan Figürünün İkonografik Kaynağı”, Antalya 3. Selçuklu Semineri Bildiriler, (Antalya 1989), pp.91-103.
“Türk Sanatı Araştırmacılığında Köprülü Metodu’nun  Yeri ve Önemi”, Vakıflar Dergisi, No. XXI, (Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1990), pp.325-334.
“Van Ulucamii Süsleme Özellikleri”, Erdem, Vol.6, No.16, (Ankara, 1992), pp.231-234.
“Sanat Tarihinin Attilası, Josef Strzygowski”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, No.8, (Istanbul, August 1990), pp.65-69.
“Wasa Nasıl Kurtarıldı?”, Mavi Dünya, No.1, (Istanbul, September 1991), pp.32-37.
“Anadolu Türk Sanatında XIV. Yüzyıl”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, No.10, (Istanbul, December 1991), pp.2-14.
“Ulusal Kimlik Bağlamında Selçuklu Sanatı”, III. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildirileri (20-22 May 1993), No.121/11, (Konya: Selçuk University Press, 1994), pp.11-16.
“20. Yüzyıl Başlarında İki Sanat Tarihi Kitabı”, Türkiye’de Sanat, No.12, (Istanbul, January-February 1994), pp.56-59.
“Çağdaş Türk Resmini Temellendirme Sorunu”, Türkiye’de Sanat, No.16, (Istanbul, November-December 1994), pp.46-49.
“Çözüm ve Tarihleme Sorunları ile Bir Geometrik Kompozisyon”, IV. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildirileri, (Konya, April 1994), pp.43-46.
“Kuzeyde Geyik Kültü ve Hayvan Üslubunun Doğuşu”, Sanat Tarihi Dergisi, VII, (Izmir: Ege University Faculty of Letters Press, 1994), pp.163-184.
“Tanımsız Figürlerin İkonografisi”, Türk Soylu Halkların Halı Kilim ve Cicim Sanatı Uluslararası Bilgi Şöleni Bildiriler (27-31 May 1996), (Ankara, 1998), pp.219-228.
“Hoşgörünün Sanata Yansıması”, Barış Kültürü İçin Toplumsal Hoşgörü ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Forumu Bildiriler, (Istanbul, November 1996), pp.48-52.
“Selçuklu Sikkelerinde Yazı Dışı Unsurlar”, IV. Selçuklu Semineri (8-9 December 1995), (Antalya, 1998), pp.12-15.
“Konya Taş Eserler Müzesi’ndeki 883 ve 884 Envanter Numaralı Melek Figürleri”, IV. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri, Bildiriler, (Konya: Seljuk Research Center, May 2000), pp.83-101.
“Kültürel Paradoks Tünelinde Orta Kuşak Tıkanıklığı”, Karizma, No.1, (Istanbul, January-Februay, March 2000), pp.83-77.
“1923’ün Kronolojisinde Sanat Kültürü”, Türkiye’de Sanat, No.34, (Istanbul, May-August 1998), pp.18-25.
“19. Yüzyıl Osmanlı Sanat Kültürü”, Uluslararası Dördüncü Türk Kültürü Kongresi Bildiriler (4-7 November 1997), (Ankara, 2000), pp.113-116.
“Kemerler Senfonisi”, Sanatsal Mozaik, No.5, (January 1996), pp.24-27.
“Hoşgörünün Sanata Yansıması”, Barış Kültürü İçin Toplumsal Hoşgörü ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Forumu Bildiriler, (Istanbul, November 1996), pp.48-52.
“Figür Evreninde 14. Yüzyıl”, I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi Bildiriler II, (Konya, 2001), pp.111-116.
“Sanat Tarihinde Sınıflandırma ve Tipoloji”, Dr. Mehmet Önder’e Armağan, (Ankara: Turkish Ministry of Culture and Tourism 1996), pp.149-161.
“Osmanlı Mimarisinde Çininin Konumu”, Prof. Dr. Şerare Yetkin Anısına, (Istanbul, 1996), pp.103-108.
“1923’ün Kronolojisinde Sanat Kültürü”, Türkiye’de Sanat, No.34, (Istanbul, May-August 1998), pp.18-25.
“Osmanlı Süsleme Sanatı Araştırmaları”, Uluslararası Kuruluşunun 700. Yıldönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Kongresi Bildiriler (7-9 April 1999), (Konya, 2000), pp.267-270.
“Sultan Reşad’ın Rumeli Seyahati”, Balkanlar’da Kültürel Etkileşim ve Türk Mimarisi Uluslararası Sempozyumu Bildiriler (17-19 May 2000, Şumnu, Bulgaristan), Vol.1, (Ankara, 2001), pp.477-494.
“XV. ve XVI. Asırlarda Osmanlı Mimarisi XV ve XVI. Asırları Türk Yapan Değerler”, İslami İlimler Araştırma Vakfı, (Istanbul, 1997), pp. 445-455.
“Klasik Heykelde Ölçülendirme”, Arkitekt, No.2002/5, (November-December 2002), pp.71-75.
“İllegal Arkeolojinin Bir Vurgunu: Veğirmenlik Venüsü”, Arkitekt, No.2003/2, (March-April 2003), pp.68-71.
“Resimsiz Sanat”, Arkitekt, No. 2004/1, (January-February 2004), pp.56-59.
“Nakkaşların Ustası Mani”, Sanat ve İnanç, 2, (Istanbul: Mimar Sinan University, 2004), pp.141-147.
“Kırşehir Âşık Paşa Türbesi, Bir Cephe Tasarımı Üzerine Notlar”, Sanat Dünyamız, No.92, (2004), pp.185-193.
“Onuncu Yılda Kültür ve Sanat Ortamı”, V. Türk Kültürü Kongresi (17-21 December 2002), Vol. XII, Plastic Art, (Ankara 2002), pp.1-12.
“Birinci Türk Tarih Kongresi’nde Halil Edhem Bey’in Bildirisi”, Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk Sanatı ve Kültürü, Prof Dr. Nejat Diyarbekirli’ye Armağan, (Ankara: Yeni Türkiye Publications, 2006), pp.555-562.

Foundation : Marmara University
City : Istanbul
Country : Turkey
Phone : 0216. 347 96 41 / 0532 636 01 03
Preferred Lang. : Turkish / English
Images :