Prof. Dr. Oktay Aslanapa
(1914-2013)

 
Style of Art : Academic / art historian
Branch of Art : Turkish art history
Art Profile :

Prof. Dr. Oktay Aslanapa was born in Kütahya in 1914. After finishing primary and middle school, he graduated from Bursa high school in 1934. In the same year, he entered Istanbul University, the Faculty of Literature and graduated in 1938. He won the scholarship of Ministry of Education and went to Germany to study Turkish and Islamic Art. After working at Marburg / Lahn University for a year, he went back to Turkey because of World War II. and served in the military. He continued his doctorate in Vienna and completed his doctoral thesis “Die Osman, shcen Beitrage zur Islamischen Baukunst” in 1943 and went back to Turkey. He started to work as an assistant at the Department of Art History, the Faculty of Literature, Istanbul University. In 1948 he became an associate professor with the thesis “Osmanlılar Devrinde Kütahya Çinileri”.  In 1960 he became a tenured professor and the chair of the Department of Art History. In 1963 he founded the Department of Turkish and Islamic Art in Istanbul University. In 1977 he was chosen as the director of the Art History Institution. Since 1960 he has joined excavation works in Diyarbakır, Iznik, Kalehisar, Kayseri, Keykubadiye, Konya, Van and Bursa, Yenişehir. The results of excavations were published as book. He has participated in many national and international conferences with his papers. He is one of the members of German Archaeology Institution and Turkish Culture Research Institution. Many of his books, articles, writings in encyclopedia on Turkish architecture, ceramics, art of carpet and kilim, and book bindings have been published both in Turkish and other foreign languages. He passed away in 2013.

Selected publications:
Books:
Osmanlı Devrinde Kütahya Çinileri, Istanbul 1949.
Edirne′de Osmanlı Devri Abideleri, Istanbul 1949.
Karaman Devri Sanatı. Istanbul 1950. (with E. Diez and M.M. Koman)
Türk Sanatı, Istanbul 1955. (with E. Diez)
Sanat Tarihi (as high school text book), Istanbul 1959. (with A.M. Mansel)
Türk ve Islam Sanatı, (as high school text book), Istanbul 1959.
Turkish Arts, Seljuks and Ottoman Carpets, Tiles and Miniature Paintings, Istanbul 1961.
Anadolu′da Türk Çini ve Keramik Sanatı, Istanbul 1965.
Türkische Fliesen und Keramik in Anatolien, Istanbul 1965.
Turkish Art and Architecture, London: Faber and Faber 1971, New York: Praeger 1972.
Türk Halı Sanatı, Istanbul: YKB 1972.
Türk Sanatı I, Istanbul 1972.
Türk Sanatı II, Istanbul 1973.
Selçuklu Halıları, Istanbul 1973. (with Yusuf Durul).
Kıbrıs′da Türk Eserleri, Istanbul 1975.
Kıbrıs′da Türk Eserleri Haritası, Istanbul 1975. (with Ara Altun)
İslam Ansiklopedisi;  Mihrap (1958), Minber (1959), Mukarnas (1959), Ribat (1963), Samerra (1964), Seccade (1964), Sinan (1966).
Encydopaedia of Islam (English Edition-Leiden), Khayr al din 1974.
Türk Sanat Tarihi, Ankara: Yaykur 1976.
Türk Sanatı Tarihi, Ankara: Yaykur 1977. (with Necat Diyarbakırlı)
Kırım ve Kuzey Azerbaycan′da Türk Eserleri, Istanbul 1979.

Articles:
“Macaristan′da Türk Devri Abideleri”, Tarih Dergisi, C. I, (Istanbul 1950), p. 325-345.
“Türk Halılarında Hayvan Postu Motifleri”, Fuat  Köprülü Armağanı, (Istanbul 1953), p. 30-37.
“Türkische Miniature Malerai Am Hofe Mehmed des Eroberers in Istanbul”, Ars Orientalis, I, (Michigan 1955), p. 76-85.
 “Büyük Eserler”, TTOK Belleteni, No. 163, Ağustos 1955, (Istanbul 1955), p. 12.
“Sanat Eserlerine Dayanan Yeni bir Araştırma Yolu ile Türk Tarihini Aydınlatma”, V. Türk Tarih Kongresi, (Ankara 1956).
“Anadolu Şehirlerinin Gelişmesi ve Abidelerin Durumu”, Türk Yurdu, No. 262, 1956, p. 274-276: 353-354.
“Yunanistan ve Helen Fikri (Megalo idea)”, Ölçü, (Haziran 1957), p. 8-11.
“Selçuklu Devlet Adamı Mübarizüddin Ertokuş Tarafından Yaptırılan Abideler”, Islam Tetikleri Enstitüsü Dergisi, (Istanbul 1957), II-l, p. 97-111.
“Doğu Anadolu′da Karakoyunlu Kümbetleri”, İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Sanatları Tarihi Enstitüsü Yıllığı I, (Ankara 1957), p. 105-115.
“Tabriser Künstler Am Hofe der Osmanisçhen Sultans in Istanbul”, Anatolia III, (Ankara 1958), p. 15-17.
“Archivalen zur Geschichte der Osmanischen Baukunst im 16. und 17. Jhdts im Topkapı Serail Archiv zu Istanbul”, Anatolia III, (Ankara 1958), p. 19-20.
 “Aus der Welt der Islamischen Kunst”, Festschrift für E. Kühnel, (Istanbul: İslam Tetkikleri Enstitüsü, 1960).
 “Notes on a Journey to Eastern Anatolia in June 1959”, Communications Presented to the Congress, (First International Congress of Turkish Arts, Ankara 19th-24th October 1959),  (Ankara 1961), p. 23-25.
“Die Frage der Osmanischen Palasttepiche”, Communications Presented to the Congress, (First International Congress of Turkish Arts, Ankara 19 th Oct. 1959), (Ankara 1961), p. 25-27.
"1959 Haziranında bir Doğu Anadolu Gezisinden Notlar", Kongreye Sunulan Tebliğler, (Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi Ankara 19-24 Ekim 1959), (Ankara 1961), p.26-28.
“Osmanlı Saray Halıları Meselesi”, Kongreye Sunulan Tebliğler, (Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi Ankara 19-24 Ekim 1959), (Ankara 1962), p. 28-33.
“Diyarbakır Sarayı Kazısı, ilk Rapor”, Türk Arkeoloji Dergisi XII/2, (Ankara 1962), p. 10-18.
“Fatih Devri Mimarisinin Üslup Özellikleri”, Türk Sanatı Araştırma ve incelemeleri I, (Istanbul:  DGSA 1962), p. 13-20.
“Erster Bericht Über Die Ausgrabung des Palastes von Diyarbakır”, Istanbuler Mitteilungen 12, (Tübingen 1962), p. 115-128.
"Ein Anatolischer Tierteppich vom Ende des 15. Jahrhunderts”, Beitrage zur Kunst Asiens in Memorian Ernst Diez, (Istanbul 1963), p. 173-181.
“Fatih Devri Abideleri”, Türk Sanatı Tarihi Araştırma ve incelemeleri I, (Istanbul 1963), p. 1-20.
“Yeni Araştırmalarda Türk Saray ve Köşklerinin Yeri”, Türk Kültürü 1/3, (Ocak 1963), Ankara, p. 23-28.
“Ortaçağda Türklerin İleri bir Sosyal Yardım Müessesesi: Kervansaraylar”, Türk Kültürü 1/5, (Mart 1963), Ankara, p. 26-30.
“Ortaçağın en eski yatılı ilim ve kültür Müesseseleri”, Türk Kültürü 12, (Ankara 1963), p. 34-43.
“Türklerde Arma Sanatı”, Türk Kültürü 16, Ankara 1964, p. 40-47.
“Kıbrıs′ta Türk Eserleri”, Türk Kültürü 11/16, (Şubat 1964), Ankara, p. 12-14.
“Islam Minyatür Sanatının Doğmasında ve Gelişmesinde Türklerin Rolü”, Türk Kültürü 11/17 (Mart 1964), Ankara, p. 31-41.
“Azerbeycan′da Türk Abideleri”, Türk Kültürü II/ 19, (Mayıs 1964), Ankara, p. 59-65.
“Sovyet ve Çin idaresi Altındaki Memleketlerde Türk Sanat Eserleri”, Türk Kültürü 11/21, (Temmuz 1964), Ankara, p. 118-125.
“Tarih Boyunca Türk Ordusuna ait Tasvirler”, Türk Kültürü 11/22 (Ağustos 1964), Ankara, p. 75-87.
“Türk Arkeolojisiyle ilgili Araştırmaların Durumu”, Türk Kültürü 11/24, (Ekim 1964), Ankara, p.35-39.
“15. yüzyıl sonunda Hayvan motifli Bir Anadolu Halısı”, Türk Kültürü Araştırmaları, Yıl 1, (Ankara 1964), p.95-104.
“Kayseri’de Keykubadiye Köşkleri Kazısı”, Türk Arkeoloji Dergisi, XIII/I, (Ankara 1965), p.19-40.
“İznik′te Sultan Orhan imaret Camii Kazısı”, Sanat Tarihi Yıllığı I, (Istanbul 1965), p. 16-39.
 “Die Seldscukischen Fliesen im Museum von Antalya”, Cultura Turcica Vol II, No. 2, (Ankara 1965), p. 153-178.
“Stand der mit der Türkischen Archaeologie zusammenhangenden Forschungen”, Cultura Turcica, Vol. II, No. 2, (Ankara 1965), p. 261-266.
“Edirne′de Türk Mimarisinin Gelişmesi”, Edirne Armağan Kitabı, (Ankara 1965), p. 223-232.
“Seldschukische und Osmanische Teppich-Kunst”, Türkische Kunst, Darmstadt 1965, p. 49-152.
“Türk Sanatının Bütünlüğü ve Devamlılığı”, Konferanslar I, (Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü 1965), p. 58-87.
“Die Ausgrabung des Palastes von Diyarbakır”, Atti del Secondo Congresso internat′.onale di Arte Turca, (Napoli 1965), p. 13-29 + X Taff.
“Kırım′da Türk Eserleri ve Mimar Sinan′ın Yaptığı Cami”, Türk Kültürü III/28, (Şubat 1965), Ankara, p. 229-240.
“Kırmızı Hamurlu ilk Osmanlı Keramikleri”, Türk Kültürü III/30, (Nisan 1965), Ankara, p. 391-399.
“Eski Türk Çini Fırınları”, Türk Kültürü III/36, (Ekim 1965), Ankara, p. 977-984.
“Antalya Müzesinde Bulunan Selçuklu Çinileri”, Reşit Rahmeti Arat için, (Ankara 1966), p. 5-25.
“Türk Sanatı Oğretiminin Yolları ve Gayretleri”, Türk Kültürü IV/40, (Şubat 1966), Ankara, p.365-366.
“Yunanistan′da Türk Eserleri ve Türklerin Durumu”, Türk Kültürü IV/41, (Mart 1966), Ankara, p. 477-486.
“Rodos′ta Türk Eserleri”, Türk Kültürü IV/42, (Nisan 1966), p. 531-541.
“Keramikofen und Figurliche Keramik aus Kalehisar”, Anatolica I, (Leiden 1967), p. 135-142.
“Excavations for tho Queyqubadiye Villas”, Journal of the Regional Cultural Institute, Vol l, 2, (Tehran 1967), p. 7-24.
“Kalehisar′da Bulunan Mimarî Eserler”, Sanat Tarihi Yıllığı II, (Istanbul 1968), p. 1-15.
“Iznik Kazılarında ele Geçen Keramikler ve Çini Fırınları”, Türk Sanatı Tarihi Araştırma ve İncelemeleri II, (Istanbul 1969), p. 62-73.
“Pottery and Kilns from the îznik Excavations”, Forschungen zur Kunst Asiens in Memoriam Kurt Erdmann, (Istanbul 1970), p. 140-146.
“Bursa Yenişehir′de Reyhan Paça′nın 734 (1333) Tarihli Mezartaşı ve Lahdi”, Sanat Tarihi Yıllığı III, (Istanbul 1970), p. 59-69.
“Turkish Ceramic Art”, Archaeology 24/3 (June 1971), New York, p. 209-220.
 “Malazgirt Savaşma Kadar Türk Sanat Eserleri”, Türk Kültürü IX/106, (Ağustos 1971), Ankara, p. 795-809.
“1970 Temmuz Van Ulu Camii Kazısı”, Sanat Tarihi Yıllığı IV, (Istanbul 1971), p. 1-17.
“Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan Zamanından Kalan Eserler”, Türkiyat Mecmuası, XVII, (Istanbul 1972), p. 21-23.
 “Türk Sanatının Yeniden Değerlendirilmesi Yolunda Gerçekler”, Türk Kültürü 113, (Mart 1972), Ankara, p. 1-7.
“Şehircilik Yolunda Hayaller ve Acı Gerçekler”, Türk Kültürü 115, (Mayıs 1972), Ankara, p.21-27.
“Dumlupınar Anıtının Acıklı Hikayesi”, Türk Kültürü 118, (Ağustos 1972) Ankara, p. 227-233.
 “Kazısı Tamamlandıktan sonra Van Ulu Camii”, Sanat Tarihi Yıllığı V, (Istanbul 1973), p. 1-27.
“Türk Sanatı Araştırmalarının Gelişmesi”, Cumhuriyetin 50. Yılma Armağan, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü 41, seri: l Sayı: A 3, (Ankara 1973), p. 120-127.
“A Metal Object Bearing the inscription of the Safavid Shah Süleyman”, Journal of the Regional Cultural Institute, Vol. VI, No 3-4, (Tehran 1973), p. 143-145.
“Türk Denizciliği ve Selçuklu Tersaneleri”, Türk Kültürü 14G, (Aralık 1974), Ankara, p. 69-77.
“Die Letzten Grabungsergebnisse Zur Entwicklung der Türkischen Keramik in Anatolien”, Keramos 64, (April 1974), Köln, p. 23-33.
“Kıbrıs′daki Türk Sanat Eserleri”,  (Kıbrıs′daki Türk Eserleri ve Bugünkü Durumları ve Değerlendirilmesi Hususundaki Rapor, 27 Eylül 1974), Kültür ve Sanat, sayı 3, (Aralık 1974), Ankara, p. 4-14.
 “Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünün Kuruluşunun Otuzuncu Yıldönümü”, Sanat Tarihi Yıllığı, VI (Istanbul 1976). p. 1-23.
“Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı′nın Kısa Hal Tercümesi”, İsmail Hakkı Uzunçarşılı′ya Armağan, (Ankara: T.T.K. 1976), p. 12-19.
“Önsöz”, İsmail Hakkı Uzunçarsılı′ya Armağan, (Ankara: T.T.K., 1976), p. 9-11.
“Türk Sanatı”, Türk Dünyası El Kitabı, (Ankara 1976), p. 550-666.
Yüzyıllar Boyunca Türk Sanatı - 14. Yüzyıl, (hazırlayan ve mimari, çini, keramik. minyatür bölümleri), Istanbul 1977, p. 17-56.
“San′at ve Kültür Mirasımıza Saygı”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, y. 7/1 (Istanbul 1978).
“Tarihî Türk Eserlerinin Bugünün Sanatındaki Yeri”, Türk Kültürü, y. 16/190 (Ankara 1978), p.15-19.
“The Timurid and Herat Bookbindings with Original inscriptions in the Libraries of Istanbul (Summary)”, Fifth international Congress of Turkish Art (Budapest 22-27 September 1975), (Budapest 1978), p. 91-92.
 “The Art of Bookbiinding”, The Arts of the Book in Central Asia, (Paris: Unesco 1979), p. 59-93.
“Istanbul Darülfünun ve Üniversite Binaları Tarihçesi”, Istanbul Üniversitesi Bülteni, 13 (Istanbul 1980), p. 32-38.
“Rüstem Paşa Camii”, Sanat Dünyamız 18 (Istanbul 1980), p. 2-6.
“Tunus′ta Cerbe Adası Büyük Burcunun Fetih Kitabesi ve Mimarisi”, Türk Kültürü, XIX/217
(Ankara 1980), p. 106-110.
“Atatürk′ten Bu Yana Avusturyalı Sanat Tarihçileri ve Sanatçıların Türkiye′deki Çalışmaları ve Eserleri”, Türk Kültürü, XIX/222 (Ankara 1981), p. 421-429.
“Kütahya Keramikleri”, Atatürk′ün Doğumunun 100.Yılına Armağan K., (Istanbul 1981-82), p. 69-82.
“Les Etudes sur l′Art Turc dans les Annees de la Naissance d′Atatürk et les Developpements Ulterieurs”, Revue des Etudes Islamiques, (Paris 1981).
“Topkapı Sarayında Kalmış Bazı Kale Anahtarları”, Sanat Tarihi Yıllığı XI (1982), (Istanbul 1983), p. 13-27.

 

Images :