Prof. Dr. Banu Mahir

 
Style of Art : Academic / art historian
Branch of Art : Ottoman Art History, Islamic Art of the Book: Binding, illumination and miniature painting, Islamic Art of the Handicrafts and architectural decoration
Art Profile :

Prof. Dr. Banu Mahir was born in Istanbul in 1956. She graduated from the Department of Art History, Faculty of Letters in Istanbul University. She completed her doctorate with her thesis “Osmanlı Resim Sanatında Saz üslubu” in 1984. Between 1985 and 1996 she worked at Topkapı Palace Museum as a researcher and prepared important exhibitions. She published international books and exhibition catalogues on Islamic Art of the book. In 1997 Prof. Mahir started to teach at the Department of Art History, Faculty of Science and Letters in Mimar Sinan University. She became an associate professor in 1998 and a tenured professor in 2004. Prof. Mahir currently teaches at the same University.

Selected important books:
Turkish Calligraphy, editor: N.Refioğlu, Refioğlu Publications, Istanbul 1997.
Osmanlı Minyatür Sanatı, Istanbul: Kabalcı Yayınevi 2005.
Topkapı a Versailles Tresors de la Cour Ottomane, Paris 1999. (catalogue texts for 41 pieces)
“Portrenin Yeni Bağlamı”, Padişahın Portresi, Istanbul 2000, p. 298-313, kat.no. 66-84 (p. 314-335).

Selected her important articles:
"Saray Nakkaşhanesinin Ünlü Ressamı Şah Kulu ve Eserleri”, Topkapı Sarayı Müzesi Yıllık 1, (Istanbul 1986), p.113-130.
"Osmanlı Sanatında Saz Üslubundan Anlaşılan", Topkapı Sarayı Müzesi Yıllık 2, (Istanbul 1987), p. 123-140.
"Topkapı Sarayı Müzesi Resim Galerisindeki Eserleriyle Joseph Schranz”, Topkapı Sarayı Müzesi Yıllık 3, (Istanbul 1988), p.105-125.
"İslamda Resim Sözcüğünün Belirlediği Resim Geleneği", Sanat Tarihinde Doğudan Batıya (Ünsal Yücel Anısına Sempozyum Bildirileri), (Istanbul 1989), p. 59-64.
"II. Bayezid Devri Nakkaşhanesinin Osmanlı Tezhip Sanatına Katkıları", Türkiyemiz, Kültür ve Sanat Dergisi, Yıl:20, Sayı:60, (Istanbul, Şubat 1990), p. 4-13.
"Harbiye Mektebi′nin İlk Resim Hocası Hakkında Yeni Bilgiler”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı:10, (Istanbul, Aralık 1991), p. 25-26.
"Topkapı Saray Kütüphanesi Kur′an Kolleksiyonu", Türkiyemiz, Kültür ve Sanat Dergisi, Yıl:22, Sayı:67, (Istanbul, Haziran 1992), p.16-27.
"Osmanlı Saz Üslubu Resimlerinde Ejder İkonografisi",Güner İnal′a Armağan, Hacettepe Üniversitesi Armağan Dizisi: 4, (Ankara 1993), p. 271-294.
"Osmanlı Peri Resimleri", 9. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi-9th International Congress of Turkish Art, İkinci Cilt-Volume II, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları/1703, Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Özel-Kongre Dizisi/20-1, p. 425-438.
“Tezhip Sanatı”, Geleneksel Türk Sanatları, ed. M.Özel, T.C. Kültür Bakanlığı, tarihsiz, p. 368-385.
"Memluk İskambilleri-Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi", P (Sanat, Kültür, Antika), Sayı:1, Bahar ′96, (Istanbul 1996), p. 40-46.
"Resim Gösterim Amacıyla Hazırlanmış Bir Grup Osmanlı Minyatürü",17. Yüzyıl Osmanlı Kültür ve Sanatı, 19-20 Mart 1998 Sempozyum Bildirilerileri , Sanat Tarihi Derneği Yayınları: 4, (Istanbul 1998), p. 125-139.
“Abdullah Buhari’nin Minyatürlerinde 18. Yüzyılı Osmanlı Kadın Modası”, P (Sanat-Kültür-Antika), Say.12, Kış ’99, (Istanbul 1999) p. 70-81.
“A Group of 17th Century Paintings Used For Picture Recitation”, Art Turc/Turkish Art, 10e Congrès internatinal d’art turc, 10th International Congress of Turkish Art Genève-Geneva, 17-23 Septembre 1995/17-23 September 1995, Actes, Proceedings, (Genève 1999), p. 443-455.
“Türk Minyatürlerinde Hil’at Merasimleri", Belleten, Cilt LXIII, Aralık, 1999, Sayı: 238, (Ankara 2000), p. 745-754.
“Elinde Altın Küre (Kızıl Elma) Tutan Sultan Portreleri”, Dördüncü Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri 4-7 Kasım 1997,Cilt 2, (Ankara 2000), p. 91-98, 383-388.
“Sultan IV. Murad Portreleri İkonografisi”, Uluslararası Sanatta Etkileşim Sempozyumu, (Ankara 2000), p. 170-175.
“İslam Kitap Sanatı Tezhip Tasarımına Büyük Selçuklu Dönemi Katkılarının Bir Örneği”, I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi Bildirileri II, (Konya 2001), p. 105-111; 511-516.
“Osmanlı Murakka Yapımcılığı”, Uluslararası Sanat Tarihi Sempozyumu, Prof.Dr. Gönül Öney’e Armağan, 10-13 Ekim 2001 Bildiriler, (Izmir 2002), p. 401-411, Lev. XCV-XCVII.
“Osmanlı Padişah Portreciliğinde Ahmed Nakşi”, VI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu 8-10 Nisan 2002 Bildiriler, (Kayseri 2002), p. 563-572.
“Sultan III. Mehmed İçin Hazırlanmış Bir Albüm: III. Mehmed Albümü”, 16. Yüzyıl Osmanlı Kültür ve Sanatı 11-12 Nisan 2001 Sempozyum Bildirileri, (Istanbul 2004), p. 169-186.

Foundation : Mimar Sinan University
Email : banu.mahir@gmail.com
Phone : 0212. 236 69 36 - 126
Fax : 0212. 261 11 21
Preferred Lang. : Turkish / English / German
Images :