Prof. Dr. Baha Tanman

 
Style of Art : Academic / art historian
Branch of Art : Art History, Seljuk Sultanate and Ottoman architecture, the art of Derviş Lodge (Tekke) in the Ottoman period
Art Profile :

Prof. Dr. Baha Tanman was born in Istanbul in 1952. After he finished Saint Michel French Middle School (1967) and Saint Joseph French High School (1970), he entered the Istanbul State Academy of Fine Arts, Architecture School and graduated in 1975. In 1976 he started to work as an assistant at the Department of Turkish and Islamic Art, Faculty of Letters in Istanbul University. In 1990 he completed his doctorate with his doctoral thesis: “Istanbul Tekkelerinin Mimari ve Süsleme Özellikleri Tipoloji Denemeleri”. He became an associate professor in 1991 and a tenured professor in 1997. Prof. Dr. Tanman has attended and lectured at many international congresses and symposiums. He has numerous publications and has participated in research and international meetings on Turkish and Islamic art. Prof. Tanman is the chair of the Department of Archaeology and Art History, Faculty of Letters in Istanbul University and currently teaches in the same Department. He also serves as the chair of academic committee in the Suna and Inan Kıraç Foundation, Istanbul Research Institution. He is the member of Istanbul Chamber of Architects of Turkey, Tarih Vakıf (Historical Foundation), TAÇ foundation and the Association of Turkish Art History.

Selected important articles:

“Atik Valide Külliyesi”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2(Nisan 1988), p. 3-19.
“İstanbul/Kasımpaşa’daki Piyale Paşa Külliyesi’nin Medresesi ve Tekkesi İçin Bir Restitüsyon Denemesi”, Sanat Tarihinde Doğudan Batıya - Ünsal Yücel Anısına Sempozyum Bildirileri, (Istanbul 1989), p. 87-94.
“İstanbul/Merdivenköyü’ndeki Bektaşi Tekkesi’nin ‘Meydan Evi’ Hakkında”, Semavi Eyice Armağanı - İstanbul Yazıları, (Istanbul 1992), p. 317-342.
“Settings for the Veneration of Saints”, The Dervish Lodge - Architecture, Art and Sufism in Ottoman Turkey, (Berkeley-Los Angeles-Oxford 1992), p. 130-171.
“Merzifon, Kara Mustafa Paşa Camii Şadırvanının Kubbesinde Zileli Emin’in Yarattığı ‘Osmanlı Dünyası’ ve Bu Dünyaya Yansıyan Kişiliği”, Sanat Tarihinde İkonografik Araştırmalar / Güner İnal’a Armağan, (Ankara 1993), p. 491-522.
“Hekimoğlu Ali Paşa Camii’ne İlişkin Bazı Gözlemler”, Prof. Dr. Oktay Aslanapa Armağanı, (Istanbul 1996), p. 253-280.
“Le Tekke  Bektachi de Kazlıçeşme. II. Emplacement, architecture et décoration”, Anatolia Moderna-Yeni Anadolu, VII (1997), p. 111-126.
“Beşiktaş Mevlevîhanesi’ne İlişkin Bir Minyatürün Mimarlık Tarihi Açısından   Değerlendirilmesi”, 17. Yüzyıl Osmanlı Kültür ve Sanatı / Sempozyum Bildirileri (19-10 Mart 1998), (Istanbul: Sanat Tarihi Derneği, 1998), p. 181-216.
“Edirne’de Erken Dönem Osmanlı Camileri ve Özellikle Üç Şerefeli Cami Hakkında”, Edirne: Serhattaki Payıtaht, ed.  E. Nedret İşli - M. Sabri Koz, (Istanbul: Yapı Kredi Culture and Art Publications, 1998), p. 325-352.
“Kılıç Kuşanma Törenlerinin Eyüp Sultan Külliyesi ile Yakın Çevresine Yansıması”, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla II. Eyüpsultan Sempozyumu - Tebliğler, (Istanbul: Eyüp Municipality 1998), p. 76-93.
“Mimarlığı Dışında Sinan”, Sanat Dünyamız - Yaratıcı Osmanlılar, 73(1999), p. 183-193.
“Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Memlûk Etkileri”, Osmanlı Mimarlığının 7 Yüzyılı “Uluslarüstü Bir Miras”, (Istanbul: Yapı-Endüstri Merkezi, 2000), p. 82-90.
“Geç Dönem Osmanlı Tekke Sanatında Seyyid Ahmed el-Rifa’î Türbesi Tasvirleri / Depictions of the Mausoleum of Seyyid Ahmed El-Rifa’î in late dervish convent Ottoman art”, Sadberk Hanım Müzesi Yıllığı - Palmet, III (2000), (Istanbul: Vehbi Koç Vakfı–Sadberk Hanım Müzesi), p. 77-91 (in Turkish), p. 92-102 ( pictures), p. 103-120.
“Edirne Selimiye Camii’nin Hünkâr Mahfilindeki Bazı Ayrıntılardan II. Selim’in ve Mimar Sinan’ın ‘Dünyalarına’ ”, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırmaları - Yıldız Demiriz’e Armağan, (Istanbul 2001), p. 151-161.
“İstanbul’un Ortadan Kalkan Tarihî Eserlerinden Üsküdar’da Rifa’î Âsitânesi”, 100 Yaşında Bir Osmanlı Ekrem Hakkı Ayverdi ve Osmanlı Mimârîsi – Sempozyum (4 Aralık 1999 Ankara), (Ankara 2002), p. 117-174.
“Osmanlı İnsanının Zihniyet Dünyasındaki Mistik Boyutun Kent Dokusuna Yansıması: İstanbul Örneği”, Arredamento Mimarlık, 158 (Aralık 2002), p. 98-106.
« L’influence de l’Architecture Ottomane dans les Bâtiments Religieux et Civils de la Communauté Grecque Orthodoxe : Exemples d’Istanbul, d’Anatolie et des Îles Égéennes », Actes du V Congrès International d’Archéologie Ottomane tenu les 21, 22 et 23 septembre 2001 sur : Citadelles, Fortifications Militaires & Influences Artistiques Ottomanes, (Tunisia : Zaghouan, 2003), p. 187-210.
“XVI. Yüzyıl Osmanlı Mimarlığından ‘Sinan Dışı’ Görünümler”, 16. Yüzyıl Osmanlı Kültür ve Sanatı (11-12 Nisan 2001 Sempozyum Bildirileri), (Istanbul: Sanat Tarihi Derneği, 2004), p. 85-115.
“Osmanlı Dönemi Tarikat Yapılarında Sûfî İnançlarının ve Simgelerinin Yansımaları”, Sanat ve İnanç – Rıfkı Melûl Meriç Anısına, II, ed. Banu Mahir – Hâlenur Kâtipoğlu, (Istanbul: M.S.Ü. Türk Sanatı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Şubat 2004), p. 265-280.
“14. ve 15. Yüzyılların Anadolu Türk Mimarlığında Gotik Etkiler”, Afife Batur’a Armağan, (Istanbul 2005), p. 213-225.
“Nineteenth-Century Ottoman funerary architecture: From innovation to eclecticism”, Islamic Art in the Nineteenth Century: Innovation or Eclecticism, ed. Doris Behrens-Abouseif – Stephen Vernoit, (Leiden – Boston 2006), p. 37-55.
“Ottoman Architecture and the Sufi Orders: Dervish Lodges”, Sufism and Sufis in Ottoman Society, (Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 2005), p. 318-381.
“The Position of the Tekkes in Ottoman Cities and Urban Districts: The Istanbul Example”, Sufism and Sufis in Ottoman Society, (Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 2005), p. 383-386.
“Kitchens of the Ottoman Tekkes as Reflections of Imarets in Sufi Architecture”, Feeding People, Feeding Power – Imarets in the Ottoman Empire, ed. Nina Ergin – Christoph K. Neumann – Amy Singer, (Istanbul: Eren Publications 2007), p. 211-239.
“İstanbul’da Mevlevîliğin Fiziksel Ortamı – The Physical Setting of the Mevlevî Order in İstanbul”, Saltanatın Dervişleri Dervişlerin Saltanatı – The Dervishes of Sovereignty The Sovereignty of Dervishes, (Istanbul: Istanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2007), p. 76-113.
“Geç Dönem Bektaşî Resim Sanatından İlginç Bir Örnek : Mehmed Nuri Baba Portresi”, Muhibbe Darga Armağanı, ed. T. Tarhan – A. Tibet – E. Konyar,  (Istanbul: Vehbi Koç Vakfı - Sadberk Hanım Müzesi, 2008), p. 493-504.

Foundation : Suna and İnan Kıraç Foundation Istanbul Research Institution
Email : btanman@iae.org.tr
Phone : 0212. 245 64 73 / 0532. 560 89 19
Preferred Lang. : Turkish / English
Images :