Assoc. Prof. Dr. Ahmet Vefa Çobanoğlu

 
Style of Art : Academic / art historian
Branch of Art : Ottoman Architecture
Art Profile :

Assoc. Prof. Dr. Ahmet Vefa Çobanoğlu was born in Istanbul in 1962. He completed his doctoral degree with his dissertation "The Complex in the 17th century in Istanbul" at the Department of Archaeology and Art History in the Faculty of Letters of Istanbul University. He started working as a research assistant at the same department in 1984. Çobanoğlu received Assistant Professorship in 2000. He has participated in many symposiums and conferences, and published numerous articles.

Selected articles:
“İstanbul’da Yok Olmaktan Kurtarılan Bir Yapı: Kasım Ağa Camii,” Pirelli, Sayı: 240, Istanbul 1984, s.6-7. (with E.Karakaya).
“Yok Olan Bir Yapı: Sultan Ahmed Darüşşifası,” Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 2, İstanbul 1988, s.35-39.
“Sultan Ahmed Külliyesi İmaret Yapıları,” Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 6, İstanbul 1989, s.3-10.
“Emirgan Meydan Çeşmesi,” Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 11, İstanbul 1992, s.19-22. (with H. Aksu)
“Burdur’da Yeni Bulunan Bir Sütun,” Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 11, İstanbul 1992, s.54. (with U.Tükel – A.Sipahioğlu)
“Anadolu’da Selçuklu Sultan Kümbetleri,” Tarih ve Medeniyet, Sayı: 4, İstanbul 1994, s.31-32.
“Sultan I. Ahmed Devrinde Kabe’nin Tamiratı,” Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 12, İstanbul 1994, s.37-38.
“Kuyucu Murad Paşa Külliyesi,” Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 14, İstanbul 1998, s.37-43.
“Türk Evi Bibliyografyası,” (with N.Güçlü, N.Vardar, M.Paya, Ü.Kurtbay, L.Ergünlü), Türk Evi ve Biz, İstanbul 1993, s.73-88.
“Mimar Ağa Mescidi,” Aslanapa Armağanı, İstanbul 1996, s.71-76.
Türk Dünyası Kültür Atlası – Selçuklu Dönemi,(with E.Merçil, C.Alptekin, E.Konukçu, A.Altun, İ.Aka, A.Özaydın, Z.G.Öden, F.Başar, Y.Tiryaki, S.Kofoğlu) C.1, Istanbul 1998.
Türk Dünyası Kültür Atlası –Selçuklu Dönemi, (with E.Merçil, A.Altun, S.Mülayim, T.Baykara, K.Çeçen, G.Öney, O.Belli, F.Eruz, M.Kara, Y.Tiryaki), C.2, Istanbul 1998.
“Sultan Ahmed Külliyesi’nde Sebiller ve Çeşmeler,” 17. Yüzyıl Osmanlı Kültür ve Sanatı Sempozyum Bildirileri 19-20 Mart 1998, Istanbul 1998, s.57-76.
“Osmanlı Döneminde Kudüs: Kent Dokusu, Mimarlık ve Çini Sanatına İlişkin Bir Araştırmanın İlk Sonuçları - Mimarlık,” (with M.B.Tanman), Orta Doğu’da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, (23-27 Ekim 2000 Hatay, 28 Ekim İskenderun), Ankara 2001, C. II, s.515-531.
“Yok Olan Bir Yapı: Kemankeş Kara Mustafa Paşa Külliyesi,” Yıldız Demiriz Armağanı, Istanbul 2001, s.33-39.
“Osmanlı Mimarisi,” Türk Dünyası Kültür Atlası – Osmanlı Dönemi, C.4, Istanbul 2002, s.162-205.
“Osmanlı’da Baş Mimarlar,” Türk Dünyası Kültür Atlası – Osmanlı Dönemi, C.4, Istanbul 2002, s.250-326.
“Beyoğlu’ndaki Camiler,” Geçmişten Günümüze Beyoğlu, Istanbul 2004, s.341-360.

Foundation : Istanbul University
Email : avcobanoglu@yahoo.com
City : Istanbul
Country : Turkey
Preferred Lang. : Turkish / English
Images :