Size sunmuş olduğumuz Türk Sanatı Görsel Arşivi, Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Nurhan Atasoy’un tüm meslek yaşamı boyunca derlediği slayt arşivinin dijital ortama aktarılmasından oluşmuştur. Bu slayt arşivinin bir bölümü, Prof. Atasoy’un 1950’li yıllardan başlayarak, o günün koşullarında, günümüzde belki müzeye kaldırılabilecek nitelikteki fotoğraf makineleriyle, bazen kaliteli bazen kalitesiz slayt filmleriyle; yurt içi ve yurt dışı kongrelerde, araştırma gezilerinde, müzelerde, sergilerde, manastırlarda, yani belgelemeye layık bulduğu her yerdeki eserleri çekmesiyle oluşmuştur. Bu çekimlerin bazıları zorlukla izin alınarak, en güç ve en kötü koşullarda yapılmıştır. Araştırmacılar için o döneme ait bilgi vermesi ve yansıtması açısından paha biçilmez bir belgedir.

Bu arşivden yararlanmak isteyen lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi, sanat tarihçisi, tarihçi, mimar, yazar herhangi bir alandaki araştırmacı, aradığı eseri nerede bulabileceğini, aradığı eseri bulamasa bile araştırdığı konu hakkında fikir edinmesi söz konusu olacaktır.

Türk Sanatı Görsel Arşivi’nde Türk sanatına ait görüntülerin yanında Türk sanatı ile ilintili bazı görüntülere de yer verilmektedir.

Devam